Obowiązek informacyjny 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego        i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Profilaktyki        i Pomocy Rodzinie w Kole, ul. Dąbska 40, 62-600 Koło, nr tel. 63 272 08 69, nr fax. 63 272 08 69, którego reprezentantem jest Kierownik Ośrodka.
  2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. Powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Pelc-Puszczyk. Dane kontaktowe e-mail IODO:mopipr.profilaktyka@kolo.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO wyłącznie w celu realizacji zadań Ośrodka określonych przepisami prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane państwu trzeciemu, organizacji międzynarodowej,  osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko   i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są m.in. sądy powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień np. uzyskania określonej formy pomocy. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące przyznawanie poszczególnych świadczeń bądź przepisy o archiwizacji.
  6. Ma Pani/Pan prawo do:

a)      Dostępu do swoich danych osobowych.

b)      Sprostowania swoich danych osobowych.

c)      Wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.

d)      Usunięcia, ograniczenia lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

e)      Przenoszenia danych.

7. Podanie niezbędnych danych osobowych przez klientów ośrodka jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie spełnienie Pani/Pana prawa do uzyskania świadczenia.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.

 

 

 


Liczba odwiedzin : 43
Podmiot udostępniający informację : Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
Osoba wprowadzająca informację : Monika Pelc-Puszczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Pelc-Puszczyk
Czas wytworzenia: 2018-10-23 09:33:11
Czas publikacji: 2018-10-23 09:33:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak