Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów "Przyszłość" Klub Abs... 

 

 

 

Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów "Przyszłość"
Klub Abstynenta działa od blisko 20 lat. Obecnie swoją siedzibę ma w pawilonie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wojciechowskiego 30 A, obok Filii Biblioteki Miejskiej. 
         Klub czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 16:00 - 21:00.

Głównym celem Klubu jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności powstrzymywania się od spożywania napojów alkoholowych, prowadzenie działalności na rzecz swoich członków i ich rodzin. Klub aktywnie włącza się w działania prozdrowotne i profilaktyczne podejmowane przez władze lokalne.
Większość zadań wykonywanych przez członków Klubu Abstynenta realizowana jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowana z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Członkiem Klubu może stać się każda osoba, która zobowiąże się do przestrzegania wzajemnej umowy społeczności tworzącej Klub oraz wyrazi chęć do pracy nad sobą w celu osiągnięcia pełnej trzeźwości w życiu osobistym, jest gotowa pomagać innym członkom Klubu.
Klub Abstynenta w Kole oferuje swoim członkom między innymi:

  - Działania edukacyjno- motywujące do podjęcia odpowiedniej formy terapii 
  - Udział w zajęciach integracyjnych 
  - Uczenie się nowych zachowań bez alkoholu 
  - Nabywanie umiejętności komunikowania się w grupie 
  - Nabywanie umiejętności współpracy w powierzonych zadaniach 
  - Udział w zabawach (bezalkoholowych) i uroczystościach zgodnych z kalendarzem imprez m.in. uroczystości świętowania rocznicy trzeźwości członków Klubu 
  - Możliwość rozgrywek w szachy i w tenisa stołowego 
  - Spędzanie czasu wolnego w miłej atmosferze, w rozmowach przy kawie, herbacie
         Sport jako propagowanie idei trzeźwości, zdrowego współzawodnictwa w grupie na trwałe wpisał się w działalność kolskiego Klubu. Członkowie biorą udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych odbywających się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Nieodzowny element stanowią również turnieje, rajdy rowerowe i piesze oraz zawody sportowe. Corocznie Klub Abstynenta w Kole uczestniczy w Ogólnopolskich Rajdach Abstynenckich.
         Ważnym czynnikiem w drodze do trzeźwości jest duchowość człowieka, w związku z tym członkowie Klubu i ich bliscy biorą udział w Rekolekcjach Trzeźwościowych organizowanych przez Ośrodki Apostolstwa Trzeźwości oraz w Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych m.in. w Częstochowie i Licheniu.
         Klub Abstynencki bywa miejscem pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym, które nie zaakceptowały jeszcze swojej choroby a także dla ich bliskich. Pomaga w podjęciu decyzji do leczenia odwykowego, jest źródłem nadziei na nowe przyszłe, trzeźwe życie.
 
 


Liczba odwiedzin : 3692
Podmiot udostępniający informację : Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
Osoba wprowadzająca informację : Monika Pelc-Puszczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Pelc-Puszczyk
Czas wytworzenia: 2009-07-29 14:56:07
Czas publikacji: 2009-07-29 14:56:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak